Historien

Home >

Historien om de flesta tomtar och övriga föremål i tomtemuséet börjar den 7 november 1923 då Bertil Larsson föddes i ett lantbrukarhem på en liten gård i Lövestadby. Lövestad ingår sedan 1974 i Sjöbo kommun. Redan som barn fascinerades Bertil Larsson av julen och allt som rörde sig kring denna. Så småningom kom detta att ta sig uttryck i att han började samla föremål med anknytning till julen. Även andra föremål kom att ingå i samlingen, vilken som mest omfattade ca 75 000 föremål. 1948 flyttade Bertil Larsson med sin familj till Malmö där hans intresse för antikviteter väcktes. Han började att samla ett stort antal föremål. 

Föremålen köpte Bertil Larsson för de pengar han erhöll i lön för sitt arbete med lagning, finputsning, och kalkning av kyrkor, in- och utvändigt. Det finns mycket mer att säga om Bertil Larsson. För den som önskar veta mer rekommenderas Bertil Larssons bok ”Tomtefar berättar om sin levnad” utgiven 2003. 

Bertil Larsson avled sommaren 2005. Han var sjuklig under flera år före sin bort- gång och oroade sig för hur det skulle gå för hans samling efter hans frånfälle. Han erbjöd samlingen till tjugo kommuner för att skapa ett museum, men ingen kommun ville ha samlingen. Några år före sin bortgång kom Bertil Larsson i kontakt med Bertil Nilsson i Sjöbo, också han en passionerad samlare. Bertil Nilsson försökte förgäves hjälpa Bertil Larsson att placera samlingen. P.g.a. de misslyckade försöken att hålla samman samlingen, gick hela dödsboet under klubban vid fyra auktionstillfällen hösten/vintern 2005, två dagar i Östra Tommarp, där Bertil Larsson bodde vid sin bortgång, vid ett tillfälle i Skurup och vissa föremål på Bukowskis. Bertil Nilsson ropade in merparten av samlingen, som alltså nu finns att beskåda här i Sjöbo.

Förutom föremål som fanns i Bertil Larssons samling har Bertil Nilsson och hans sambo Gulli Palm farit många mil för att hitta ytterligare föremål som kan passa in i samlingen. Samlingen utökas hela tiden. Tanken är att de miljöer som visas och även enstaka föremål skall kunna skifta under tid varför det alltid skall ge utdelning att besöka muséet om och om igen. 

Bertil Larsson med en av sina favorittomtar. Bertil Larsson erhöll många utmärkelser för sin samling och infördes även i Guiness Book of Records såsom var­ande den person som inne­hade flest olika exemplar av tomtar i hela världen. Bertil Larsson förekom i otaliga tidningsartiklar och samlar­artiklar. Han var även en väl­känd besökare på auktioner och mässor.